KARİYER

Şirketimizde insan faktörü, başarıyı oluşturan en temel öğelerdendir.

Bu yaklaşımla insan kaynakları yönetimimiz, yerleştirilecek pozisyona uygun eğitim almış, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adayların işe alınmasını sağlayarak, şirketin değerleri ve kültürü çerçevesinde kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulmasını hedefler.

Şirketimizin insan kaynağı konusundaki vizyonumuz, fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim odaklı, yüksek performansı destekleyen bir sistem geliştirmek ve bu sistemi uygulamaktır.